Kontrolltjänster

-Vi arbetar med alla former av kontrolltjänster där samtliga tjänster har gemensamt att rikta sig mot internt svinn och/eller kvalitetsmätning/ kvalitetsuppföljning.

KONTROLLTJÄNSTER

Försäljningskontroll

[Provköp/Testköp/Kassakontroll]

Med fokus på kassahantering

Vår personal besöker uppdragsgivarens enheter och gör inköp av varor. De kontrollerar noga att kassapersonalen registrerar rätt belopp i kassan och tar emot betalning på korrekt sätt i enlighet med företagets regler. I vårt koncept brukar vi kombinera denna kontroll med en kvalitetskontroll som ett mervärde.

Syfte: Upptäcka och framförallt förebygga oegentligheter från personal i kassan.

Leveranskontroller

Upptäcka och förebygga avvikelser vid leveranser

Vid lagerkajen övervakas godsmottagningen till butiken. Vi kontrollerar noggrant hela försändelsen, där kvantitet och kvalitet bedöms och kontrolleras mot lämnad följesedel.

Syfte: Signalera till leverantörer att butiken ser allvarligt på medvetna såväl som omedvetna avvikelser och prioriterar högsta noggrannhet

Just nu

  • Precont och Reitan Convenience Sweden har tecknat avtal avseende Mystery... Läs mer →

  • Precont och OKQ8 har idag tecknat avtal avseende Mystery Shopping... Läs mer →

  • Precont har tecknat avtal med Texas Longhorn avseende kontrolltjänster och... Läs mer →

Nyhetsarkiv