MYSTERY SHOPPING

- En Mystery Shopping besöker uppdragsgivaren som en vanlig kund och rapporterar enligt ett frågeformulär som gemensamt utformats utifrån önskat fokus.

MYSTERY SHOPPING

Kvalitetsmätningar, undersökningar, provköp, testköp

En Mystery Shopper besöker uppdragsgivaren som en vanlig kund och rapporterar enligt ett frågeformulär som gemensamt utformats med uppdragsgivare utifrån önskat fokus. Mystery Shopping är en tjänst som tillämpas av de allra flesta företag som jobbar aktivt med att kontrollera/mäta kvaliten på sina tjänster, personal och produkter.

Syfte: Löpande mäta kvalitén hos uppdragsgivare för att se t.ex vad som behöver uppmuntras och vad som behöver förbättras.

Ofta rapporteras mätningarna med sammanställning, statistik och diagram där man kan följa trenden och mäta effekten av ev. vidtagna åtgärder.

MS-paket


 

Kundportal

login rapport1 rapport2 rapport3 rapport4

Just nu

  • Precont och Reitan Convenience Sweden har tecknat avtal avseende Mystery... Läs mer →

  • Precont och OKQ8 har idag tecknat avtal avseende Mystery Shopping... Läs mer →

  • Precont har tecknat avtal med Texas Longhorn avseende kontrolltjänster och... Läs mer →

Nyhetsarkiv