Tillit

- Innebär våga utan att veta. Jag ska alltid aktivt verka för att känna tillit till mig själv, att andra människor ska känna tillit till mig och för att jag ska känna tillit till andra.

VÄRDEGRUND

Tillit

Innebär våga utan att veta. Jag ska alltid aktivt verka för att känna tillit till mig själv, att andra människor ska känna tillit till mig och för att jag ska känna tillit till andra. Då kan jag tala med andra människor om vad jag vill och när jag vill. Jag kan enkelt delegera en uppgift och med en lugn magkänsla förlita mig på att uppgiften är i trygga i händer.

Respekt

Jag ska alltid lyssna, se och försöka förstå andra människor. Jag behandlar andra som jag själv vill bli behandlad. Om någon i min omgivning beter sig konstigt vill jag ta reda på varför. Om någon tycker att jag beter mig konstigt vill jag att den tar reda på varför. Jag ska alltid ha ett respektfullt bemötande med ödmjukhet mot andra människor. Om en människa inte levt upp till mina förväntningar ska jag alltid vara tydlig med feedback på ett respektfullt sätt, för att hjälpa den andra till utveckling. Men jag har aldrig rätten att kränka en annan människa. Jag ska alltid också ha respekt mot mina och andras uppgifter och alltid ha viljan att förstå.

Ansvar

Jag har ett absolut personligt ansvar för mig själv i allt jag säger, tänker och gör. Jag äger mina ansvarsuppgifter och tar aktivt 100% ansvar för dessa i alla lägen och jag vill alltid försöka förstå. Det är alltid mitt eget ansvar att vara motiverad och delta. Om jag inte känner mig motiverad, måste jag alltid ställa mig frågan: Varför är jag inte motiverad?

Positiv Attityd

Jag ska alltid ha en positiv inställning, vara glad och sprida glädje. Min inställning är sättet jag tänker på, vilket hela tiden syns i mitt kroppsspråk. En positiv attityd bjuder alltid in till positiva resultat. Jag ska hela tiden bjuda på mig själv och visa så mycket jag kan av min karisma. Då kommer vi att ha roligt tillsammans.

Engagemang

Genom ett starkt engagemang brinner jag hela tiden för det jag gör, vilket syns hos andra och speglar sig i mitt resultat. Detta bidrar till utveckling och nya insikter för mig själv såväl som min omgivning. Är jag här för att ha något att göra, eller är jag här för att göra något?

Transparent

Jag är alltid rak, öppen och ärlig mot andra människor och mot mig själv. Jag är inte rädd för att dela med mig. Denna genomskinlighet bidrar till en ökad känsla av förtroende och delaktighet.

Tydlighet

Jag kan aldrig bli för tydlig, så länge mitt syfte alltid är att förstå eller att få en annan att förstå. Jag ska alltid vara tydlig i mitt sätt att kommunicera med andra människor. Jag får aldrig vara passiv och anta eller hoppas att en annan människa borde ha förstått, utan att vara helt säker. Jag är också alltid konsekvent i min tydlighet vilket hjälper mig själv och andra att växa.

Just nu

  • Precont och Reitan Convenience Sweden har tecknat avtal avseende Mystery... Läs mer →

  • Precont och OKQ8 har idag tecknat avtal avseende Mystery Shopping... Läs mer →

  • Precont har tecknat avtal med Texas Longhorn avseende kontrolltjänster och... Läs mer →

Nyhetsarkiv